THE CAMBRIDGE SCHOOL

THE FOREIGN LANGUAGE SCHOOL

News

INDIVIDUAL COURSES

(Shqip) Ky kurs i përshtatet studentëve që kërkojnë orare fleksibile. Mbahet vetëm me profesorin/eshën në periudhe prej 2 muaj.

Read more  »
News

GROUP COURSES

Ky kurs formohet me grup, përkatësisht 4-6 veta dhe i njëjti është i paraparë të përfundojë brenda një periudhe 3 mujore.

Read more  »
News

MINIGROUP COURSES

Ky kurs formohet me grup, përkatësisht 4-6 veta dhe i njëjti është i paraparë të përfundojë brenda një periudhe 3 mujore.

Read more  »

Happy Students

What our students say About Us

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and industry.

Filan Fisteku

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and industry.

Filan Fisteku

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and industry.

Filan Fisteku

Our Clients

Who love to work with us and our teacher